Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.03
Titlul proiectului:  Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Aruşanov Ernest Constantin
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
23 / 25 / 6 24.5 / 27 / 6 22.25 / 25 / 6 23.5 / 24 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2494.8 2617.0 2680.9 3203.4 10996.1
Finanțare Executată (mii lei 2494.8 2613.9 3033.8 3288.4 11430.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 2
Total finanțare (mii lei) 2494.8 2613.9 3033.8 3288.4 11430.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 3 3 2 3 10 2 7
2 din care femei 4 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 2 3 2 2 10 2 7
4 din care femei 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 4 1 2 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 23 3 3 2 3 9 2 6
8 din care femei 4 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 1 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 10 1 3 2 4 1 2
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 3 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 2 2 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
23.5 unități / 24 persoane unice / 32 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bruc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 11-04-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
2 Lisunov Constantin
IBN
Identificator
29-06-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3 Levcenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-05-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 03-01-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

4 Batîr Valentin
IBN
Identificator
00-00-1995 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
5 Cazac Veronica
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1994 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 07-07-2022 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

6 Prisacar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificator
01-05-1969 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
1
3
7 Dermenji Lazari
IBN
Identificator
29-01-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
8 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

2
9 Şerban Dormidont
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-02-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 26-08-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
10 Achimova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
8
11 Abaşkin Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
03-02-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
7
12 Aculinin Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
13 Bruc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
14 Lisunov Constantin
IBN
Identificator
29-06-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

15 Curmei Nicolai
IBN
Identificator
06-07-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

2
16 Meşalchin Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-12-1978 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
10
17 Damaschin Ion
IBN
Identificator
08-12-1942 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

18 Batîr Valentin
IBN
Identificator
00-00-1995 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
19 Loşmanschii Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
14-06-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
1
6
20 Rotaru Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 03-01-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
1 - 20 of 32