Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.41
Titlul proiectului:  Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri
Conducătorul proiectului:  Dr. Prisăcaru Veronica Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
2 / 5 / 3 2.25 / 6 / 3 2.25 / 6 / 3 2.25 / 6 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 14 4 19
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 204.5 204.5 204.5 248.0 861.5
Finanțare Executată (mii lei 204.5 195.2 204.5 248.0 852.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 17
Total finanțare (mii lei) 204.5 195.2 204.5 248.0 852.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 2 1 1 1 1
2 din care femei 5 1 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 4 2 1 1
4 din care femei 3 2 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1 1
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 6 1 2 1 1 1 1
8 din care femei 5 1 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 6 1 2 1 1 1 1
12 din care femei 5 1 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 2 1 1 1 1
16 din care femei 4 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2.25 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Prisăcaru Veronica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-08-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.41
2
6
2 Şevciuc Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
20-05-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.41

2
3 Bacean Ion
IBN
19-07-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 30-06-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.41
1
6
4 Caradja Alina
IBN
01-08-1992 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.41

5 Dubiţ Daniela
IBN
16-11-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 30-06-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.41

6 Caisîn Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2023 30-06-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.41
1
8