Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.34
Titlul proiectului:  Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Albu Svetlana Eufimie
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
5.5 / 18 / 4 5.5 / 19 / 4 5.5 / 18 / 4 5.5 / 18 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 17 19 37
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 684.3 684.3 684.3 790.7 2843.6
Finanțare Executată (mii lei 684.3 684.3 684.3 790.7 2843.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 37
Total finanțare (mii lei) 684.3 684.3 684.3 790.7 2843.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 2 8 2 1
2 din care femei 13 2 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 15 2 8 1
4 din care femei 11 2 5
5 Cumulanzi externi 3 1 1
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 18 2 8 2 1
8 din care femei 13 2 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 1 4
12 din care femei 7 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 4
16 din care femei 3 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5.5 unități / 18 persoane unice / 18 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Croitoru Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
19-10-1960 Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
1
1
2 Albu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
19-10-1970 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
1
1
3 Bârdan Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
2
2
4 Chiriac Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
3
3
5 Bostan Ina
IBN
IdentificatorIdentificator
15-04-1978 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34

6 Ivanov Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
26-09-1968 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34

1
7 Marian Maria-Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34

8 Bejenaru Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
01-09-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
3
3
9 Jitari Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-10-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
2
2
10 Leșan Anna
IBN
IdentificatorIdentificator
26-05-1988 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
1
1
11 Bulat Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-06-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
1
1
12 Albu Doina-Cezara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
2
2
13 Albu Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34

1
14 Chiriac Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34

15 Moraru Angela
IBN
00-00-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
2
2
16 Ursu Viorica
IBN
19-03-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
2
2
17 Vascan Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
12-02-1973 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
1
1
18 Platon Liliana
IBN
Identificator
00-00-1978 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
1
3