Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.26
Titlul proiectului:  Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. Nicolaescu Gheorghe Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
4.75 / 15 / 4 6.25 / 22 / 4 6.25 / 22 / 4 6.75 / 13 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 5
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 540.3 790.9 790.9 911.8 3033.9
Finanțare Executată (mii lei 469.4 787.7 790.9 896.5 2944.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 5
Total finanțare (mii lei) 469.4 787.7 790.9 896.5 2944.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 4 3
2 din care femei 11 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 4 2
4 din care femei 7 4 1
5 Cumulanzi externi 6 1 1
6 din care femei 5 1
7 inclusiv cercetători 13 4 3
8 din care femei 11 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 2
12 din care femei 5 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.75 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Nicolaescu Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
07-02-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

16
2 Mogîldea Olga
IBN
23-10-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

17
3 Godoroja Mariana
IBN
20-11-1984 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

12
4 Cociorva Svetlana
IBN
00-00-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

13
5 Novac Tatiana
IBN
05-08-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

6
6 Nicolaescu Ana
IBN
25-09-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

4
7 Procopenco Valeria
IBN
Identificator
21-11-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

13
8 Voinesco Cornelia
IBN
Identificator
00-00-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

16
9 Olaru Lidia
IBN
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.26

10 Midari Veronica
IBN
00-00-1968 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.26

11 Cotoros Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.26

6
12 Nicolaescu Ana Maria
IBN
00-00-2000 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.26

5
13 Dosca Ion
IBN
30-01-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-02-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

11