Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.21
Titlul proiectului:  Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă
Organizația:  Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Lupaşcu Tudor Grigore
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
16.25 / 26 / 5 14.5 / 24 / 5 13.75 / 22 / 5 13.25 / 20 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 4 30 17 51
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 49
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 20 1 4 4 1 6 1 2
2 din care femei 11 1 1 4 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 18 1 4 3 1 6 1 2
4 din care femei 9 1 1 3 1 3 1
5 Cumulanzi externi 3 1 1
6 din care femei 3 1 1
7 inclusiv cercetători 20 1 4 4 1 6 1 2
8 din care femei 11 1 1 4 1 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 1 2 2 1 1
12 din care femei 4 1 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 1
16 din care femei 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 2 2
22 din care femei 3 1 2
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
13.25 unități / 20 persoane unice / 21 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lupaşcu Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-03-1950 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
11
15
2 Ţîmbaliuc Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-12-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
6
7
3 Nastas Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
4
6
4 Petuhov Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-07-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
7
13
5 Gonţa Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-01-1987 Cercetător științific - E6022 0 fără remunerare 01-01-2022 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21

6 Cibotaru Silvia
IBN
IdentificatorIdentificator
17-03-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21

7 Mitina Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1953 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCA IC 20.80009.7007.21
2
3
8 Bondarenco Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
09-06-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCA IC 20.80009.7007.21
1
1
9 Grigoraş Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1977 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCA IC 20.80009.7007.21
1
1
10 Scutaru Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1960 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.7007.21
2
5
11 Codrean (Sclifos) Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
08-01-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.7007.21
1
3
12 Arhip Vasile
IBN
Identificator
00-00-1963 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.7007.21
1
1
13 Necula Larisa
IBN
00-00-1965 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.7007.21
1
1
14 Guţanu Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-01-1944 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.7007.21

2
15 Botnaru Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
25-06-1952 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.7007.21

1
16 Ceban (Gînsari) Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-07-1991 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2021 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
4
5
17 Colesnic Igor
IBN
24-02-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 0 fără remunerare 01-09-2021 31-12-2023 LCA IC 20.80009.7007.21

18 Lupaşcu Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-03-1950 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
11
15
19 Boldurescu Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
12-01-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
5
5
20 Ciobanu Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-05-1948 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 16-03-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
3
3
1 - 20 of 21