Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.10
Titlul proiectului:  Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea
Conducătorul proiectului:  Dr. Siminiuc Rodica Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.25 / 23 / 4 7.75 / 21 / 4 7.75 / 19 / 4 7.75 / 19 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 9 9 24
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 944.9 944.9 944.9 1094.8 3929.5
Finanțare Executată (mii lei 944.9 944.9 906.5 1094.8 3891.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 23
Total finanțare (mii lei) 944.9 944.9 906.5 1094.8 3891.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 1 5 6
2 din care femei 11 1 3 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 18 1 5 5
4 din care femei 10 1 3 4
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 19 1 5 6
8 din care femei 11 1 3 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 13 1 5 5
12 din care femei 9 1 3 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 2 3
16 din care femei 4 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
7.75 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Siminiuc Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-11-1974 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10
5
14
2 Grosu Carolina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

3 Gutium Olga
IBN
Identificator
30-12-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

4 Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10
2
10
5 Reşitca Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-07-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

7
6 Covaliov (Boaghi) Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

7
7 Capcanari Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1985 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

5
8 Cujba Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-04-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

3
9 Popescu Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-01-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10
1
8
10 Bulgaru Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
10-03-1982 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10
1
13
11 Țurcanu Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

5
12 Pojar Daniela
IBN
IdentificatorIdentificator
23-09-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

2
13 Ţurcanu Dinu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-01-1980 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10
4
17
14 Popovici Violina
IBN
IdentificatorIdentificator
23-02-1992 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

6
15 Ichim Ion 00-00-1983 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

16 Derevlenco Vasile 00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

17 Chetroi Vasile 00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

18 Chilimari Dmitrii 00-00-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10

19 Boiştean Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1982 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.10
1
2