Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.09
Titlul proiectului:  Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Sturza Rodica Alexandru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
16.25 / 53 / 4 16.25 / 51 / 4 19.75 / 52 / 4 19.75 / 54 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 30 46 14 90
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1872.6 1872.6 1872.6 2254.6 7872.4
Finanțare Executată (mii lei 1872.6 1872.6 1872.6 2264.6 7882.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 85
Total finanțare (mii lei) 1872.6 1872.6 1872.6 2264.6 7882.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 54 7 9 15 6 5 1 2
2 din care femei 33 6 5 10 6 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 45 5 7 14 6 5 1 2
4 din care femei 27 5 4 9 6 1 1
5 Cumulanzi externi 19 2 2 5 2 2 1
6 din care femei 11 1 1 3 2
7 inclusiv cercetători 54 7 9 15 6 5 1 2
8 din care femei 33 6 5 10 6 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 2 1 2
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 28 2 7 12 4 1
12 din care femei 18 2 4 7 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 23 2 13 4 1 1
16 din care femei 15 2 8 4 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 1 2
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 14 5 1 1
22 din care femei 9 4 1 1
23 Conducători de doctorat 4 2 2 1 2
24 din care femei 2 2
19.75 unități / 54 persoane unice / 54 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sturza Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
4
33
2 Rudic Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

3
3 Ghendov-Moşanu Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
5
23
4 Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
10
5 Deseatnicova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
03-01-1951 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

7
6 Popescu Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-01-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
8
7 Baerle Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-11-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

5
8 Zgardan Dan
IBN
IdentificatorIdentificator
17-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

2
9 Balanuţă Anatol
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-12-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
2
10 Gurev Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-08-1967 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
2
9
11 Reşitca Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-07-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

7
12 Suhodol (Motruc) Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1971 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

8
13 Macari Artur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-03-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

6
14 Boeştean Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-07-1969 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
5
15 Bantea-Zagoreanu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-10-1970 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 30-09-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

6
16 Bulgaru Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
10-03-1982 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
3
13
17 Netreba Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-12-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
2
8
18 Subotin Iurie
IBN
Identificator
08-10-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

4
19 Druţă Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-08-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

4
20 Haritonov Svetlana
IBN
Identificator
12-04-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

2
1 - 20 of 54