Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.02
Titlul proiectului:  Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic
Conducătorul proiectului:  Dr. Ţiţei Victor Gheorghe
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10.25 / 20 / 5 11.5 / 22 / 5 10.75 / 23 / 5 9.25 / 18 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 19 26 54
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 343.0 343.0 343.0 401.0 1430.0
Finanțare Executată (mii lei 333.7 323.1 341.4 406.0 1404.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 54
Total finanțare (mii lei) 333.7 323.1 341.4 406.0 1404.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 2 4 1 3 4 2 2
2 din care femei 8 3 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 2 2 1 1
4 din care femei 3 2
5 Cumulanzi externi 16 2 2 1 3 4 2 2
6 din care femei 6 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 18 2 4 1 3 4 2 2
8 din care femei 8 3 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 2 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 7 1 2 1 1 1 1
12 din care femei 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1
16 din care femei 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
9.25 unități / 18 persoane unice / 18 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cîrlig Natalia
IBN
Identificator
11-07-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
6
11
2 Guţu Ana
IBN
Identificator
10-07-1989 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
4
6
3 Cerempei Valerian
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1955 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
1
6
4 Cozari Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
28-08-1965 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
10
13
5 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
6
10
6 Ţiţei Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
14-02-1966 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
14
28
7 Covalciuc Dragoș
IBN
31-05-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-06-2022 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
3
3
8 Doroftei Veaceslav
IBN
17-07-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
7
7
9 Marian Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
4
7
10 Gudima Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1981 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
4
6
11 Pavlenco Andrei
IBN
Identificator
07-12-1990 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
2
3
12 Daraduda Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-12-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
6
7
13 Marian Valentina 21-12-1947 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02

14 Kurdov Igor
IBN
Identificator
00-00-1963 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02

15 Mocanu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1970 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
5
9
16 Garştea Nina
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
7
10
17 Mardari Liliana
IBN
Identificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-09-2023 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
6
6
18 Ababii Alexei
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-09-2023 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
10
10