Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.5107.02 Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. Ţiţei Victor Gheorghe 280.4 406.0 6.75 12 2 52
2 20.80009.7007.01 Evaluarea vegetaţiei spontane din R.M. pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
  • Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Dr. Miron Aliona Valentin 2386.8 13.75 23 7 13 2
3 20.80009.7007.14 Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" Dr. Țîmbalî Valentina Iosif 2350.3 13.75 17 10 10
4 20.80009.7007.19 Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" Dr. Bucaţel Vasile Alexei 2703.8 14.5 18 13 33
5 20.80009.7007.22 Cercetarea şi conservarea florei vasculare şi macromicobiotei R.M. Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" Dr. Ghendov Veaceslav Stepan 2413.4 13.5 14 12 56 1
Total 280.4 0 62.25 84 44 164 3