Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.29
Titlul proiectului:  Studiul epidemiologic al patologiilor endoctrine cu răspândire largă în populație (diabet zaharat, obezitate) în Republica Moldova și strategia managerială
Conducătorul proiectului:  Dr. Vudu Lorina Tudor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.25 / 12 / 4 5.25 / 12 / 4 6.25 / 13 / 4 5 / 14 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 3 5
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 732.5 732.5 732.5 863.1 3060.6
Finanțare Executată (mii lei 501.4 686.5 690.6 863.1 2741.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 501.4 686.5 690.6 863.1 2741.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 14 3 6 3 1 3
2 din care femei 11 3 5 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 2 4 3 1 3
4 din care femei 8 2 3 2 1
5 Cumulanzi externi 6 1 3 1 1 1
6 din care femei 4 1 2 1
7 inclusiv cercetători 14 3 6 3 1 3
8 din care femei 11 3 5 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 3 1 3
12 din care femei 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 2 2
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 3
22 din care femei 3 3
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5 unități / 14 persoane unice / 14 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vudu Lorina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-06-1962 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29
1
6
2 Arnaut Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-08-1980 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

13
3 Fedaş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1958 Doctor Habilitat Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2022 30-09-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

12
4 Caradja Gheorghe
IBN
05-04-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-07-2021 30-09-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

2
5 Vudu Stela
IBN
IdentificatorIdentificator
06-07-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 11-09-2020 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29
2
6
6 Piterschi Carolina
IBN
IdentificatorIdentificator
13-12-1981 Cercetător științific - E6022 0.25 nu e cunoscut 10-05-2023 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29
1
3
7 Munteanu Diana
IBN
Identificator
21-02-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2023 31-10-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

8 Cazac Nadejda
IBN
Identificator
14-03-1990 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-01-2023 10-07-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

9 Şeremet Aristia
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29
1
3
10 Ambros Tatiana 26-09-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2023 30-04-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

11 Dușa Ina
IBN
Identificator
12-07-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2023 31-10-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

12 Furdui Vlada
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2023 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

7
13 Bacinschi-Gheorghița Stela
IBN
Identificator
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2023 30-11-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29
1
2
14 Mitreanu Ecaterina
IBN
18-01-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 01-01-2022 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29