Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.26
Titlul proiectului:  Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Curocichin Ghenadie Sergiu
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13.25 / 35 / 4 13.75 / 35 / 4 14.5 / 36 / 5 11.75 / 32 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 7 6 4 15 32
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1577.8 1577.8 1577.8 1844.1 6577.5
Finanțare Executată (mii lei 1561.0 1552.6 1482.1 1844.1 6439.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 5
Total finanțare (mii lei) 1561.0 1552.6 1482.1 1844.1 6439.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 32 6 7 9 5 3 2 1
2 din care femei 20 4 4 7 2 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 3 5 3 2 2 1
4 din care femei 9 2 5 2 1 1
5 Cumulanzi externi 19 6 4 4 2 1
6 din care femei 11 4 2 2 2
7 inclusiv cercetători 31 6 6 9 5 3 2 1
8 din care femei 20 4 4 7 2 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 2 1 2
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 11 1 4 3 2 1
12 din care femei 7 1 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 1 2 3 1 2
16 din care femei 4 1 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 10 4 3 2
22 din care femei 5 2 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1
24 din care femei
11.75 unități / 32 persoane unice / 33 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Curocichin Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-01-1964 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-03-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
8
19
2 Caproş Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
2
9
3 Galea-Abdușa Daniela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
8
12
4 Grib Liviu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-07-1961 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

25
5 Armașu Sergiu 18-11-1978 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

6 Butovscaia Cristina
IBN
Identificator
04-01-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

7 Buza-Zueva Anastasia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1980 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
3
3
8 Bivol Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
25-04-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 16-09-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

4
9 Chiosa Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1974 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
1
4
10 Dogot Marta
IBN
Identificator
19-07-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
3
4
11 Gîlca Boris
IBN
03-03-1965 Doctor conf.univ.
conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

1
12 Ignat Rodica
IBN
IdentificatorIdentificator
18-02-1971 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-07-2021 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
1
4
13 Lupu Lilia
IBN
22-07-1964 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

1
14 Suveică Luminiţa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-10-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

1
15 Șalaru Virginia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1993 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
1
15
16 Tomacinschii Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
14-04-1973 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

4
17 Vatamaniuc Angela
IBN
22-08-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26

1
18 Zarbailov Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-09-1969 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
3
7
19 Ţopa Alexandra
IBN
Identificator
18-07-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
3
5
20 Gușilă Ilenuța
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-11-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
4
6
1 - 20 of 33