Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.19
Titlul proiectului:  Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în abordarea bioetico-medicală
Conducătorul proiectului:  Dr. Jucov Artiom Vasili
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
1.5 / 4 / 3 1 / 4 / 3 2.25 / 7 / 4 2.5 / 7 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 6 5 17 33
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 272.4 272.4 272.4 315.9 1133.1
Finanțare Executată (mii lei 270.8 269.2 262.3 802.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 10
Total finanțare (mii lei) 270.8 269.2 262.3 802.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 3 3 1 1
2 din care femei 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 2 2 1 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 7 3 3 1 1
8 din care femei 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 2 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2.5 unități / 7 persoane unice / 7 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Jucov Artiom
IBN
IdentificatorIdentificator
25-08-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.19
4
8
2 Cebanu Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-06-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.19
4
20
3 Ojovanu Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
12-11-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.19
1
5
4 Federiuc Victoria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-10-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.19

5 Gheorghiu Ivan
IBN
08-04-1976 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.19
1
2
6 Reaboi Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-03-1987 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.19
3
3
7 Timercan Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1974 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.19
4
10