Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.38
Titlul proiectului:  Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. Vinogradova Natalia Vladimir
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.5 / 14 / 4 8 / 12 / 3 7.75 / 13 / 4 8.75 / 15 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 3 7 12 23
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 3 4
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 22
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 5 3 1 1
2 din care femei 4 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 3 1 1
4 din care femei 4 2 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 5 3 1 1
8 din care femei 4 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 2
12 din care femei 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3.75 unități / 5 persoane unice / 5 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Novac Alexandra
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCA INCE 20.80009.0807.38
3
7
2 Boldurat Vladislav
IBN
Identificator
26-01-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCA INCE 20.80009.0807.38

3 Maier Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
19-09-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCA INCE 20.80009.0807.38
2
2
4 Ianioglo Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
10-06-1988 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.38
2
3
5 Ulian Ecaterina
IBN
Identificator
00-00-1994 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2023 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.0807.38

1