Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023 Institutul Naţional de Cercetări Economice Dr. hab. Stratan Alexandru Nicolae 1282.5 8.25 14 6 26 2
2 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației Institutul Naţional de Cercetări Economice Dr. hab. Gagauz Olga Evsei 2132.2 14.25 16 12 73 7
3 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice
  • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. Perciun Rodica Ion 1648.4 9.75 12 6 56 5
4 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice Dr. Colesnicova Tatiana Vladimir 1264.8 7.75 11 5 51 7
5 20.80009.0807.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice
  • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Vinogradova Natalia Vladimir 6.75 8 5 23 4
Total 0 0 46.75 61 34 229 25