Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.0807.36 Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I Institutul de Istorie
  • Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Dr. hab. Cereteu Igor Ion 3699.8 0.5 2 35 16 11
2 20.80009.0807.24 Patrimoniu etnografic și natural al Republicii Moldova - salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Dr. Prohin Andrei 3073.7 16.5 24 10 2 6
Total 0 0 17 26 45 18 17