Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.30
Titlul proiectului:  Tehnologii noi argumentarea în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hapatice
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Anghelici Gheorghe Alexandru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7 / 14 / 4 8 / 16 / 4 7.75 / 14 / 4 7.75 / 14 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 1 1 2 6
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 897.2 897.2 897.2 1047.6 3739.2
Finanțare Executată (mii lei 897.0 883.7 897.2 1047.6 3725.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 897.0 883.7 897.2 1047.6 3725.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 4 6 1 1 2 1 1
2 din care femei 7 3 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 2 1 2 1 1
4 din care femei 1 1 1
5 Cumulanzi externi 11 4 4 1
6 din care femei 6 3 2
7 inclusiv cercetători 16 4 6 1 1 2 1 1
8 din care femei 7 3 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 1 1 2 1 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 2
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
11.25 unități / 16 persoane unice / 23 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Anghelici Gheorghe
IBN
Identificator
14-09-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30
1
64
2 Crudu Oleg
IBN
26-01-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

31
3 Pisarenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2022 LH USMF 20.80009.8007.30
1
31
4 Bujor Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
10-03-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

35
5 Danu Matriona 07-11-1944 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

6 Botnarenco Alina
IBN
21-01-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2022 31-12-2022 LH USMF 20.80009.8007.30

1
7 Cernei Sava
IBN
03-12-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

2
8 Covaci Ana
IBN
15-10-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30
1
8
9 Cravcenco Natalia
IBN
20-06-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2022 LH USMF 20.80009.8007.30

1
10 Lupu Gheorghe
IBN
22-07-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30
1
12
11 Sănduță Carolina
IBN
09-09-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2021 LH USMF 20.80009.8007.30

8
12 Zugrav Tatiana
IBN
Identificator
17-09-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30
1
19
13 Peatac Eugenia 12-03-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

14 Savin Oleg 23-06-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2021 LH USMF 20.80009.8007.30

15 Botnarenco Alina
IBN
21-01-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2021 LH USMF 20.80009.8007.30

1
16 Botnarenco Alina
IBN
21-01-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

1
17 Cravcenco Natalia
IBN
20-06-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30

1
18 Danu Matriona 07-11-1944 Doctor Cercetător științific - E6022 0.75 titular 01-01-2020 31-12-2021 LH USMF 20.80009.8007.30

19 Pisarenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 02-01-2023 31-12-2023 LH USMF 20.80009.8007.30
1
31
20 Prisacaru Eugenia
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2021 LH USMF 20.80009.8007.30

1
1 - 20 of 23