Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.16
Titlul proiectului:  Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Voloşciuc Leonid Tudor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13.5 / 16 / 5 10.5 / 12 / 5 10.5 / 12 / 5 12.5 / 12 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 15 18 21 54
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1325.4 1398.6 1623.5 1647.6 5995.1
Finanțare Executată (mii lei 1325.4 1395.2 1623.4 1644.3 5988.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 53
Total finanțare (mii lei) 1325.4 1395.2 1623.4 1644.3 5988.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 1 1 4 3 5 2 4
2 din care femei 11 1 4 2 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 1 1 4 3 4 2 4
4 din care femei 10 1 4 2 1 2 1
5 Cumulanzi externi 3 1 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 18 1 1 4 3 5 2 4
8 din care femei 11 1 4 2 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 4 2 4 2 4
12 din care femei 8 4 2 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
19.5 unități / 18 persoane unice / 26 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Voloşciuc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-11-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
4
148
2 (Lemanova Natalia)
IBN
Identificator
03-01-1942 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 14-07-2020
Deces
LFB IFGPP 20.80009.7007.16

57
3 Nicolaev Arcadi
IBN
Identificator
11-02-1940 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2020 LFB IFGPP 20.80009.7007.16

37
4 Şcerbacova Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-12-1960 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
8
76
5 Samoilova Anna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-09-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-09-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
1
18
6 Stîngaci Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
3
48
7 Magher Maria
IBN
12-03-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 29-02-2020 LFB IFGPP 20.80009.7007.16

24
8 Zavtoni Pantelimon
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1962 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
2
32
9 Lungu Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
04-10-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2021 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
3
34
10 Lungu Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
04-10-1993 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
3
34
11 Crucean Stefan
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
5
20
12 Harciuc Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-04-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-03-2020 31-08-2020 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
3
39
13 Harciuc Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-04-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-09-2020 31-12-2021 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
3
39
14 Harciuc Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-04-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
3
39
15 Brînză Lilia 00-00-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-03-2020 31-07-2020 LFB IFGPP 20.80009.7007.16

16 David Tatiana
IBN
21-12-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-03-2020 18-10-2021 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
1
15
17 Curiev Loredana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-08-2020 30-04-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
3
10
18 Stratulat Tatiana
IBN
Identificator
14-05-1960 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2021 01-03-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
1
31
19 Chistol Marcela
IBN
IdentificatorIdentificator
27-01-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
1
11
20 Zubcov Iana 00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 09-01-2020 30-07-2020 LFB IFGPP 20.80009.7007.16

1 - 20 of 26