Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.14
Titlul proiectului:  Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ
Conducătorul proiectului:  Dr. Țîmbalî Valentina Iosif
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
18.25 / 16 / 3 15.5 / 19 / 3 16.25 / 18 / 3 13.75 / 17 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 8 10
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1780.0 1870.5 2445.1 2350.3 8445.9
Finanțare Executată (mii lei 1780.0 1870.5 2445.1 2350.3 8445.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 10
Total finanțare (mii lei) 1780.0 1870.5 2445.1 2350.3 8445.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 23 5 4 3 3 4 2
2 din care femei 15 2 2 2 2 4 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 18 4 3 3 3 3 1
4 din care femei 11 2 1 2 2 3 1
5 Cumulanzi externi 9 1 1 2 1 1 1
6 din care femei 6 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 23 5 4 3 3 4 2
8 din care femei 15 2 2 2 2 4 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 1 2 1
12 din care femei 5 1 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 3 2 1
14 din care femei 4 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 1 1 1
22 din care femei 3 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
29 unități / 23 persoane unice / 39 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sîrbu Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-09-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 05-07-2020 LPO GB 20.80009.7007.14
1
45
2 Sîrbu Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-09-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 06-07-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
1
45
3 Țîmbalî Valentina
IBN
Identificator
15-07-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTP GB 20.80009.7007.14
1
32
4 Manole Svetlana
IBN
Identificator
26-06-1959 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2020 17-05-2020 LPO GB 20.80009.7007.14

9
5 Manole Svetlana
IBN
Identificator
26-06-1959 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 18-05-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14

9
6 Rudi Tamara
IBN
00-00-1967 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2022 LPO GB 20.80009.7007.14
1
1
7 Glijin Aliona
IBN
Identificator
06-12-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-07-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14

79
8 Todiraş Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
20-03-1957 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-07-2020 31-12-2022 LPTP GB 20.80009.7007.14

20
9 Todiraş Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
20-03-1957 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-02-2020 01-06-2020 LPTP GB 20.80009.7007.14

20
10 Todiraş Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
20-03-1957 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-01-2020 LPTP GB 20.80009.7007.14

20
11 Dica Ana
IBN
07-06-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 1 fără remunerare 04-01-2021 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14

4
12 Voineac Ina
IBN
Identificator
23-05-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
1
32
13 Guşanova Victoria
IBN
19-12-1952 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2020 31-03-2020 LPO GB 20.80009.7007.14
1
8
14 Guşanova Victoria
IBN
19-12-1952 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-04-2020 30-04-2020 LPO GB 20.80009.7007.14
1
8
15 Guşanova Victoria
IBN
19-12-1952 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-05-2020 31-05-2020 LPO GB 20.80009.7007.14
1
8
16 Guşanova Victoria
IBN
19-12-1952 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 01-06-2020 31-12-2021 LPO GB 20.80009.7007.14
1
8
17 Ciobanu (Harea) Daniela
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2021 LPTP GB 20.80009.7007.14

3
18 Lifenco Iurii
IBN
12-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTP GB 20.80009.7007.14

1
19 Mîţu Vitalie
IBN
17-12-1979 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14

5
20 Mîrza Alexandru
IBN
19-07-1978 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 01-07-2020 30-09-2020 LPO GB 20.80009.7007.14

22
1 - 20 of 39