Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.08
Titlul proiectului:  Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Nedealcov Maria Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
26.25 / 39 / 7 29.5 / 39 / 6 30 / 36 / 5 24 / 32 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 37 5 12 10 64
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 2 3
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2800.0 2954.0 3539.7 3750.6 13044.3
Finanțare Executată (mii lei 2793.7 2910.1 3539.3 3750.6 12993.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 58
Total finanțare (mii lei) 2793.7 2910.1 3539.3 3750.6 12993.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 53 4 16 8 6 13 8 7
2 din care femei 30 4 11 3 5 3 5 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 40 2 11 7 6 12 7 7
4 din care femei 22 2 9 2 5 2 4 1
5 Cumulanzi externi 21 2 7 4 1 3 1 1
6 din care femei 11 2 3 1 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 51 3 16 8 6 12 8 6
8 din care femei 29 3 11 3 5 3 5 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 4 2 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 24 7 7 5 5 5 2
12 din care femei 12 5 2 4 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 10 3 1 1 5 2 3
14 din care femei 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 2 1 3 2 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 2 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 12 3 7 1
22 din care femei 8 3 4
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
52.25 unități / 53 persoane unice / 91 înregistrări / 7 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 (Nedealcov Maria)
IBN
IdentificatorIdentificator
26-06-1960 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 03-03-2021
Deces
LCRM IEG 20.80009.7007.08
13
147
2 Cojocari Rodica
IBN
IdentificatorIdentificator
09-11-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2021 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
33
3 Răileanu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1943 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2021 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
47
4 Gămureac Ana
IBN
07-05-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-03-2021 LGP IEG 20.80009.7007.08
1
10
5 Mleavaia Galina
IBN
01-08-1959 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2022 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
19
6 Crivova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
2
36
7 Mîndru Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
4
33
8 Ţurcanu Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
5
25
9 Golovițcaia Xenia
IBN
17-04-1992 Laborant metodist - E6039 0.5 cumul 02-01-2020 01-03-2021 LIERM IEG 20.80009.7007.08

8
10 Mironova Tatiana
IBN
16-01-1955 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

10
11 Rusu Valentina 08-11-1957 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-03-2021 LCRM IEG 20.80009.7007.08

12 Bejan Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-05-1978 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
9
110
13 Melniciuc Orest
IBN
18-01-1930 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 22-03-2022 LGP IEG 20.80009.7007.08
1
23
14 Boboc Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
27-06-1937 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2022 LGP IEG 20.80009.7007.08
3
61
15 Bunduc (Popușoi) Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-01-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-03-2021 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
30
16 Bunduc (Popușoi) Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-01-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-04-2021 17-05-2022 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
30
17 Ţîţu Pavel
IBN
21-04-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
1
21
18 Jechiu Iradion
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
1
15
19 Crăciun Andrei
IBN
05-05-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 18-02-2020 LGP IEG 20.80009.7007.08

5
20 Jeleapov (Chişciuc) Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-06-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2021 LIERM IEG 20.80009.7007.08
2
64
1 - 20 of 91