Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.7007.08 Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor Institutul de Ecologie şi Geografie Dr. hab. Nedealcov Maria Ion 248 3750.6 24 32 18 69 3
2 20.80009.7007.11 Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile Institutul de Ecologie şi Geografie Dr. hab. Bulimaga Constantin Piotr 3752.2 25.25 33 24 119 8
Total 248 0 49.25 65 42 188 11