Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.25
Titlul proiectului:  Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Perjan Andrei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3.75 / 7 / 2 3.25 / 9 / 4 3.75 / 9 / 4 3.75 / 9 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 442.4 442.4 442.4 529.9 1857.1
Finanțare Executată (mii lei 442.4 436.4 442.4 529.9 1851.1
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 492.4 486.4 492.4 579.9 2051.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 2 1 1
2 din care femei 3 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 2 1 1
4 din care femei 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 9 2 1 1
8 din care femei 3 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 2
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 1 1
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
8.25 unități / 9 persoane unice / 22 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ceban David
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1952 prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25
1
45
2 Glavan Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 30-09-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

7
3 Guţu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1956 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

12
4 Rusu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-08-1979 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

19
5 Sârbu Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificator
18-10-1959 conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

29
6 Buzatu Radu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-01-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-03-2022 30-06-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

19
7 Cuznețova Elena
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-04-2021 31-12-2021 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

7
8 Buzatu Radu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-01-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 30-09-2021 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

19
9 Cuznețova Elena
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-04-2022 31-12-2022 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

7
10 Cuznețova Elena
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-04-2023 31-12-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

7
11 Guţu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1956 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2021 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

12
12 Guţu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1956 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-03-2022 31-10-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

12
13 Neagu Vasile
IBN
Identificator
00-00-1945 Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2020 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

23
14 Neagu Vasile
IBN
Identificator
00-00-1945 Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 04-01-2021 30-11-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

23
15 Perjan Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2021 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

21
16 Perjan Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

21
17 Rusu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-08-1979 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2021 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

19
18 Rusu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-08-1979 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-03-2022 31-12-2022 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

19
19 Rusu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-08-1979 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

19
20 Sârbu Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificator
18-10-1959 conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2021 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

29
1 - 20 of 22