Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.07
Titlul proiectului:  Tehnologii cuantice hibride avansate
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Macovei Mihai Alexandru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10 / 13 / 4 9.5 / 12 / 4 9 / 10 / 4 9.5 / 9 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1148.0 1193.3 1300.2 1514.3 5155.8
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 1 5 5 2 2 2
2 din care femei 4 1 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 1 4 4 2 2 2
4 din care femei 4 1 3
5 Cumulanzi externi 5 1 2 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 15 1 5 5 2 2 2
8 din care femei 4 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 1 2 4 2 2 2
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 2 2
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
23.5 unități / 15 persoane unice / 31 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gherman Corneliu
IBN
Identificator
27-05-1973 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

12
2 Macovei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 01-03-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07
1
87
3 Bardeţchi Profirie
IBN
Identificator
10-07-1944 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07

17
4 Bardeţchi Profirie
IBN
Identificator
10-07-1944 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-05-2021 31-12-2021 LFC IFA 20.80009.5007.07

17
5 Bardeţchi Profirie
IBN
Identificator
10-07-1944 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

17
6 Baznat Mircea
IBN
Identificator
12-09-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 28-02-2021 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

28
7 Baznat Mircea
IBN
Identificator
12-09-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07

28
8 Cârlig Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
27-04-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07
1
50
9 Cârlig Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
27-04-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 04-01-2021 30-04-2021 LFC IFA 20.80009.5007.07
1
50
10 Ciornea Viorel
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1977 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07

32
11 Ciornea Viorel
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1977 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-05-2021 29-04-2022 LFC IFA 20.80009.5007.07

32
12 Ceban Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
04-07-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-05-2022 LFC IFA 20.80009.5007.07

19
13 Ceban Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
04-07-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2021 LFC IFA 20.80009.5007.07

19
14 Ceban Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
04-07-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07

19
15 Popov Serghei
IBN
Identificator
05-06-1966 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07

7
16 Popov Serghei
IBN
Identificator
05-06-1966 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2021 31-08-2021 LFC IFA 20.80009.5007.07

7
17 Hvorostuhin Andrei
IBN
Identificator
11-05-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07

6
18 Palii Iurie
IBN
Identificator
08-06-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07

5
19 Mîrzac Alexandra
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-10-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2020 LFC IFA 20.80009.5007.07
1
39
20 Mîrzac Alexandra
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-10-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2021 LFC IFA 20.80009.5007.07
1
39
1 - 20 of 31