Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.15
Titlul proiectului:  Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Ciobanu Rodica
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
5.5 / 11 / 4 5 / 10 / 4 4.75 / 10 / 4 4.75 / 10 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 15 21 26 62
Evenimente recunoscute de ANACEC 6 7 13
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 560.0 560.0 560.0 651.9 2331.9
Finanțare Executată (mii lei 560.0 560.0 560.0 651.9 2331.9
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0
Menționat proiectul în publicație 56
Total finanțare (mii lei) 610.0 610.0 610.0 701.9 2531.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 1 2 1 1 1
2 din care femei 7 1 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 1 2 1 1 1
4 din care femei 7 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 11 1 2 1 1 1
8 din care femei 7 1 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 2 1 1 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 9 1 2
12 din care femei 6 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 1 2 1
16 din care femei 3 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5.75 unități / 11 persoane unice / 12 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ciobanu (Roşca) Rodica
IBN
19-12-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15

16
2 Mocanu Veronica
IBN
Identificator
15-10-1985 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
1
20
3 Iordanov Iordanca-Rodica
IBN
Identificator
00-00-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 30-09-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
1
12
4 Negru Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
01-06-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
1
37
5 Guceac Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
26-03-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
2
78
6 Slusarenco Svetlana
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
1
34
7 Pantea Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
2
42
8 Erhan Ianuş
IBN
Identificator
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
1
38
9 Aramă Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-03-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 11-09-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
2
45
10 Creciun Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
3
32
11 Slusarenco Svetlana
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2021 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15
1
34
12 Chisari-Lungu Oxana
IBN
Identificator
00-00-1980 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 09-09-2020 LCŞ DPCeG USM 20.80009.1606.15

14