Universitatea de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 314 21 35 59 33 52 33 26
2 din care femei 171 12 21 40 18 17 16 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 251 17 28 45 26 46 26 25
4 din care femei 135 8 17 30 16 16 15 7
5 Cumulanzi externi 103 8 13 22 11 20 13 6
6 din care femei 54 5 9 17 4 3 3
7 inclusiv cercetători 252 19 30 52 28 47 28 23
8 din care femei 131 11 19 35 14 13 11 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 40 10 7 19 11 10
10 din care femei 18 6 4 7 6 3
11 doctor în ştiinţe 147 11 23 48 17 20 17 6
12 din care femei 85 7 14 33 9 4 7 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 19 6 4 8 6 5
14 din care femei 8 3 3 2 3 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 73 4 27 12 17 14 4
16 din care femei 43 3 18 7 7 7 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 24 2 2 15 5 9
20 din care femei 9 1 1 5 2 2
21 Doctoranzi 40 7 5 7 1 1 1
22 din care femei 19 4 3 4
23 Conducători de doctorat 5 2 2 1 2
24 din care femei 2 1 1 2
180.75 unități / 314 persoane unice / 356 înregistrări / 22 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Korotcenkov Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

25
2 Potlog Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
3 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05

4 Sofroni Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-04-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

2
5 Gladchi Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-06-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.7007.05
20.80009.5007.27

11
17
6 Caraman Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-08-1941 prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 titular/titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.7007.05
20.80009.5007.12
1

3
7 Gonţa Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
13-12-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
5
9
8 Nedeoglo Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-11-1942 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
20.80009.5007.03
3

4
9 Doga-Mîrzac Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.0807.38

1
10 Gulea Aurelian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 cumul/titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.7007.12
20.80009.5007.10
3
11
28
11 Guţu Iacob
IBN
IdentificatorIdentificator
16-08-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

2
12 Ceban David
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1952 prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

4
13 Glavan Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 30-09-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

1
14 Şişianu Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
06-04-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

15 Ciumacov Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
18-07-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1.25 cumul/titular 04-01-2021 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
20.80009.5007.15
20.80009.5007.19

2
1
5
16 Crivoi Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1946 Doctor Habilitat - 0.25 titular 04-01-2021 LCȘ EUA USM instituțional 17
17 Gagara Ludmila
IBN
Identificator
03-02-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

1
18 Gorceac Leonid
IBN
Identificator
18-02-1942 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

1
19 Nica Denis
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-04-1979 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-09-2022 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

7
20 Nicorici Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-07-1952 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
1
1
1 - 20 of 314