Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.12
Titlul proiectului:  Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic
Organizația:  Institutul de Zoologie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Toderaş Ion Chiril
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
20.75 / 39 / 5 21.75 / 39 / 5 23 / 37 / 5 21.5 / 35 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 25 31 20 76
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2799.0 2937.6 3709.1 3714.4 13160.1
Finanțare Executată (mii lei 2798.4 2936.1 3575.3 3711.6 13021.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 74
Total finanțare (mii lei) 2798.4 2936.1 3575.3 3711.6 13021.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 49 2 10 11 13 4 9 6 5
2 din care femei 30 2 5 8 8 2 5 5 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 34 4 8 10 3 9 5 5
4 din care femei 22 3 6 7 1 5 4 2
5 Cumulanzi externi 25 2 6 8 5 2 2 1 2
6 din care femei 15 2 2 6 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 49 2 10 11 13 4 9 6 5
8 din care femei 30 2 5 8 8 2 5 5 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 4 1 3
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 26 3 5 9 4 5 4 3
12 din care femei 18 2 4 6 2 4 4 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 13 1 5 2 5 3 3
14 din care femei 9 1 3 1 4 3 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 2 3 2
22 din care femei 4 1 2 1
23 Conducători de doctorat 4 1 1 2 1 1
24 din care femei 1 1 1
36.5 unități / 49 persoane unice / 70 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Toderaş Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-08-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
9
213
2 Roscov-Arcan Elena
IBN
Identificator
25-07-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-01-2021 31-12-2022 LSFM IZ 20.80009.7007.12
2
12
3 Gulea Aurelian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
2
455
4 Zubcov Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
01-05-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12

43
5 Cazanţeva Olga
IBN
16-07-1956 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2020 18-04-2022 LSFM IZ 20.80009.7007.12

24
6 Munteanu-Molotievskiy Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
20-03-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
4
30
7 Rusu Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
09-02-1965 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
4
52
8 Garbuz Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 18-02-2021 LSFM IZ 20.80009.7007.12
2
91
9 Moldovan Anna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-01-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 24-02-2021 LSFM IZ 20.80009.7007.12
4
31
10 Bespalova Tatiana
IBN
Identificator
28-11-2000 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 15-10-2021 31-05-2022 LSFM IZ 20.80009.7007.12

3
11 Gostev Igor
IBN
Identificator
28-02-1974 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 20-10-2021 31-05-2022 LSFM IZ 20.80009.7007.12
2
10
12 Railean Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
09-08-1975 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
1
32
13 Morozov Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-06-1989 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-02-2020 31-12-2021 LSFM IZ 20.80009.7007.12
1
12
14 Marta Anatolie
IBN
Identificator
30-11-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
1
10
15 Doni Ecaterina
IBN
20-09-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 08-07-2021 31-12-2022 LSFM IZ 20.80009.7007.12
2
3
16 Istrati Sorina
IBN
Identificator
26-11-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-07-2020 31-12-2020 LSFM IZ 20.80009.7007.12
1
7
17 Rusu Viorelia
IBN
Identificator
08-12-1973 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12
1
15
18 Gheorghiţă Cristina
IBN
18-01-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LSFM IZ 20.80009.7007.12

4
19 Rusnac Dimian
IBN
Identificator
16-09-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 16-05-2022 LSFM IZ 20.80009.7007.12

1
20 Poiras Nadejda
IBN
02-02-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2022 16-02-2022 LSFM IZ 20.80009.7007.12

23
1 - 20 of 70