Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 81 7 13 17 8 6 9 1
2 din care femei 56 4 8 12 7 3 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 74 7 11 16 8 5 8 1
4 din care femei 52 4 7 12 7 3 6
5 Cumulanzi externi 14 1 2 4 1 1
6 din care femei 7 1 1
7 inclusiv cercetători 63 7 11 15 6 6 7 1
8 din care femei 41 4 6 11 5 3 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 2 2 3 4
10 din care femei 4 1 2 1 2
11 doctor în ştiinţe 41 2 6 16 4 4 5
12 din care femei 32 2 5 12 3 3 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2
14 din care femei 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 25 1 11 5 4 6
16 din care femei 19 9 4 3 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 6 2 1 3 3
20 din care femei 3 1 1 1 1
21 Doctoranzi 11 5 4 1 1
22 din care femei 6 2 3 1
23 Conducători de doctorat 2 2
24 din care femei 1 1
38.66 unități / 81 persoane unice / 84 înregistrări / 17 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Coropceanu Eduard
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-07-1974 Doctor conf.univ.
prof.univ
Director - E6004 1.75 cumul intern/titular/cumul 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 13
2 Nedbaliuc Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1961 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 1 cumul intern/cumul intern 03-01-2022 BE UPS instituțional 11
3 Balmuş Nicolae
IBN
Identificator
09-11-1947 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

6
4 Brînză Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
15-05-1975 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.25 cumul intern 03-01-2022 GFBP UPS instituțional 9
5 Botnari Valentina
IBN
Identificator
19-12-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

6
6 Calaraş Carolina
IBN
Identificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45
2
2
7 Gonţa Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
22-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.20
20.80009.0807.37

2
6
8 Vîrlan Maria
IBN
Identificator
07-07-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
9 Cuzneţov Larisa
IBN
Identificator
21-06-1951 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45
1
3
10 Bacumenco-Pîrnău Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06
1
6
11 Musteaţă Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

4
12 Pogolşa Lilia
IBN
Identificator
01-04-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1.5 titular/cumul intern 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 4
13 Armaşu-Canţîr Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.20
20.80009.0807.37


1
14 Cartaleanu Tatiana
IBN
Identificator
20-02-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
5
6
15 Cosovan Olga
IBN
Identificator
07-09-1961 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 2 titular/titular 03-01-2020 31-08-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
4
5
16 Zgardan-Crudu Aliona
IBN
Identificator
30-09-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
3
5
17 Castraveţ Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-09-1974 Doctor Șef laborator - E6011 1.5 cumul intern/cumul intern/cumul 03-01-2022 IAC UPS instituțional 2
18 Călugăru-Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Specialist principal - E6025 2.5 titular/cumul/titular 03-01-2022 GFBP UPS instituțional 1
19 Perjan Carolina
IBN
Identificator
24-01-1973 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
20 Postică Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-01-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.0807.36
20.80009.1606.06


2
1 - 20 of 81