Universitatea Tehnică a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 304 21 54 56 20 35 17 16
2 din care femei 127 9 20 31 12 5 7 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 260 17 46 51 17 31 14 14
4 din care femei 109 8 18 29 10 5 6 1
5 Cumulanzi externi 65 5 12 10 5 11 6 5
6 din care femei 26 1 3 5 4 1 2
7 inclusiv cercetători 246 19 48 50 17 35 14 16
8 din care femei 94 9 19 26 9 5 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 19 4 4 11 5 6
10 din care femei 5 2 2 1 2
11 doctor în ştiinţe 117 5 31 33 13 17 9 6
12 din care femei 45 2 11 15 7 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 1 1 2 2 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 67 9 26 12 10 7 2
16 din care femei 29 5 11 7 2 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 12 1 11 3 7
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 50 15 11 7 1
22 din care femei 20 7 3 5
23 Conducători de doctorat 16 1 3 11 5 5
24 din care femei 2 2 1
168.25 unități / 304 persoane unice / 360 înregistrări / 15 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dodon Adelina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

2
2 Şontea Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1951 Doctor prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CNIB UTM 20.80009.8007.26
3
12
3 Chiciuc Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-05-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

4 Tighineanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-03-1955 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 fără remunerare/cumul 03-01-2020 30-09-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
20
5 Rudic Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 cumul/titular 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
20.80009.5007.05

1
3
6 Ursachi Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-07-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
13
7 Ţiuleanu Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1947 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 CIMAN UTM 20.80009.5007.21

2
8 Ciloci Rafael
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22
1
1
9 Stratan Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-09-1943 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

3
10 Gheorghiţă Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1952 conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22
1
8
11 Ţurcan Iuliu
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22
3
6
12 Balabanov Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
02-11-1942 Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26

2
13 Bostan Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-08-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern/fără remunerare 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
20.80009.7007.10
1

4
14 Ababii Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-01-1962 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCIDSC UTM 20.80009.5007.26
3
13
15 Ambros Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1938 Doctor prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2020 30-06-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

16 Bantea-Zagoreanu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-10-1970 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 30-09-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

6
17 Cangaş Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-07-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

6
18 Cartofeanu Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
21-11-1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

19 Comendant Vasile 00-00-1946 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

20 Ghendov-Moşanu Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
5
23
1 - 20 of 304