Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 237 14 11 24 42 78 52 22
2 din care femei 132 6 8 20 35 39 37 11
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 227 12 11 22 41 76 51 22
4 din care femei 128 5 8 19 35 38 36 11
5 Cumulanzi externi 21 3 4 3 6 2 1
6 din care femei 11 1 3 2 3 2 1
7 inclusiv cercetători 140 13 7 17 26 56 39 16
8 din care femei 87 6 4 15 23 28 27 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 15 1 1 13 4 5
10 din care femei 4 1 3 1 1
11 doctor în ştiinţe 63 11 16 35 24 11
12 din care femei 44 10 16 17 16 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 41 3 9 29 17 9
14 din care femei 27 2 9 16 11 4
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1
16 din care femei 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 4 4 2
18 din care femei 2 2 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 2
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 19 9 5 1 1
22 din care femei 10 4 3 1
23 Conducători de doctorat 7 2 5 3 2
24 din care femei 5 2 3 1 1
269 unități / 237 persoane unice / 336 înregistrări / 46 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gavriliţă Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LFE IFGPP 20.80009.5107.27
2
3
2 Andronic Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-03-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 cumul intern/titular 09-01-2020 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
5
11
3 Burbulea Rodica
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Specialist - E6031 0.5 titular 03-01-2022 LBV IFGPP instituțional 3
4 Voineac Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
18-12-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 02-01-2023 31-12-2023 LPIP IFGPP 20.80009.5107.19

2
5 Celac Valentin
IBN
Identificator
26-02-1939 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGA IFGPP 20.80009.7007.04

2
6 Alexandrov Eugeniu
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03
2
3
7 Bâlici Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
14-03-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
1
2
8 Batco Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1952 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 2 titular/titular 03-01-2022 LEB IFGPP instituțional 4
9 Belousova Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-02-1955 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
2
2
10 Voloşciuc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-11-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 cumul intern/titular 09-01-2020 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16
20.80009.1606.04
8

13
11 Cauş Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
2
2
12 Climenco (Cravcenco) Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

13 Corlăteanu Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
5
5
14 Cotenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1960 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 2 titular/titular 03-01-2022 A IFGPP instituțional 2
15 Deaghileva Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
20-07-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul 09-01-2020 31-12-2023 LGM IFGPP 20.80009.5107.11
20.80009.5107.09
1

1
16 Ganea Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 cumul intern/titular 09-01-2020 31-12-2023 LRGV IFGPP 20.80009.5107.11
6
6
17 Harciuc Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-04-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFB IFGPP 20.80009.7007.16

4
18 Mărîi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 2 titular/titular 03-01-2023 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
3
4
19 Marinescu Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-07-1962 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 2 titular/titular 03-01-2022 LFPPMF IFGPP instituțional 2
20 Mihailov Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
21-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LGPRP IFGPP 20.80009.5107.03

1 - 20 of 237