Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.29
Titlul proiectului:  Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri
Conducătorul proiectului:  Dr. Nuca Ilie Tudor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7 / 19 / 5 6.5 / 17 / 5 7.25 / 15 / 4 7.25 / 15 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 784.0 784.0 784.0 924.2 3276.2
Finanțare Executată (mii lei 784.0 784.0 784.0 924.2 3276.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 784.0 784.0 784.0 924.2 3276.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 1 2 3 3 1 2
2 din care femei 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 2 2 2 1 1
4 din care femei 1 1
5 Cumulanzi externi 5 1 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 15 1 2 3 3 1 2
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 3 1 2
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 2 2 2
24 din care femei
7.25 unități / 15 persoane unice / 15 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Nuca Ilie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-06-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

5
2 Ambros Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1938 Doctor prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2020 30-06-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

3 Todos Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1942 Doctor prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

2
4 Tarlajanu Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1952 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 30-06-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

5 Burduniuc Marcel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-11-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

6 Gherţescu Corneliu
IBN
Identificator
02-10-1969 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

1
7 Cazac Vadim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-12-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

5
8 Tertea Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

3
9 Țurcanu Adrian
IBN
IdentificatorIdentificator
31-05-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

1
10 Mangos Octavian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

2
11 Moldovan Artiom
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-08-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

4
12 Nuca Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

13 Motroi Alexandru
IBN
Identificator
00-00-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

1
14 Grusac Lucian
IBN
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29

15 Branduş Svetlana
IBN
29-01-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.5007.29