Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.24
Titlul proiectului:  Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact "conform" al dinților și extinderea ariei lor de aplicație
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bostan Ion Anton
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
15.5 / 28 / 5 14.5 / 28 / 5 14.5 / 29 / 5 14 / 27 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1806.5 1806.5 1806.5 2077.3 7496.8
Finanțare Executată (mii lei 1806.5 1806.5 1806.5 2092.3 7511.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 1806.5 1806.5 1806.5 2092.3 7511.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 27 4 3 5 1 6 2 1
2 din care femei 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 27 4 3 5 1 6 2 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 27 4 3 5 1 6 2 1
8 din care femei 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 14 3 3 1 3 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 9 3 2 1 2
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 4 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 3 3 1 1
24 din care femei
14 unități / 27 persoane unice / 27 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bostan Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-07-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

1
2 Dulgheru Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-03-1956 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

2
3 Mazuru Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-07-1961 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

4 Toca Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-01-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

1
5 Bodnariuc Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-12-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

1
6 Trifan Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

7 Ciobanu Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-04-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

8 Ciobanu Radu
IBN
IdentificatorIdentificator
02-04-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

9 Malcoci Iulian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

10 Ţopa Mihai
IBN
Identificator
00-00-1943 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

11 Poştaru Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
07-04-1952 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

2
12 Comendant Vasile 00-00-1946 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

13 Balan Victor
IBN
00-00-1954 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

14 Kulev Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
12-08-1954 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

15 Odainâi Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
17-10-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

16 Petco Andrei
IBN
Identificator
28-12-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

2
17 Poştaru Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

1
18 Buga Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

2
19 Pavelco Victor
IdentificatorIdentificator
17-03-1995 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

20 Bregnova Alina
IBN
28-01-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CETPP ”Precesia” UTM 20.80009.5007.24

1 - 20 of 27