Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.19
Titlul proiectului:  Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranziție
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Culiuc Leonid Leonid
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
18 / 21 / 4 19 / 18 / 4 22 / 23 / 5 18 / 19 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 1 3
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2128.7 2321.9 2771.0 2871.2 10092.8
Finanțare Executată (mii lei 2128.7 2321.9 2772.0 2951.2 10173.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 2
Total finanțare (mii lei) 2128.7 2321.9 2772.0 2951.2 10173.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 3 2 2 2 9 2 3
2 din care femei 6 2 1 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 17 3 2 1 1 9 2 3
4 din care femei 6 2 1 3 1 1
5 Cumulanzi externi 3 1 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 19 3 2 2 2 9 2 3
8 din care femei 6 2 1 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 3 1 1 3 1 1
12 din care femei 4 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 1 4 1 2
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
18 unități / 19 persoane unice / 22 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ţurcan Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
02-11-1951 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

7
2 Filippova Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-03-1955 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1
3 Roman Marianna
IBN
Identificator
03-10-1995 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

4 Lascova-Baciu Renata
IBN
Identificator
02-05-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-11-2022 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

5 Culiuc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-08-1950 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

3
6 Clochişner Sofia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-01-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1
7 Ostrovschii Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1968 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1
8 Filippova Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-03-1955 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1
9 Culicova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
05-03-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19
1
2
10 Reu Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1
11 Siminel Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
24-04-1956 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

2
12 Suşchevici Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
14-06-1943 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

2
13 Nazarov Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
30-06-1946 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

3
14 Croitori Dorina
IBN
Identificator
17-09-1990 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

15 Roman Marianna
IBN
Identificator
03-10-1995 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

16 Micu Alexandru
IBN
Identificator
16-02-1963 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

17 Prodan Lilian
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1991 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

5
18 Goremichin Vladimir
IBN
Identificator
08-07-1952 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 02-01-2023 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1
19 Siminel Nichita
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-11-1987 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-11-2022 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

7
20 Slobodeniuc Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1957 Cercetător științific - E6022 1 titular 11-05-2022 31-12-2023 LFCS IFA 20.80009.5007.19

1 - 20 of 22