Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.18
Titlul proiectului:  Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurale prin metode fizico- chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Dicusar Alexandr Ivan
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
21 / 26 / 6 27 / 31 / 6 26.5 / 30 / 6 23 / 30 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 5 6
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2622.1 2818.0 2885.7 3438.0 11763.8
Finanțare Executată (mii lei 2622.1 2816.6 3310.8 3523.0 12272.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 3
Total finanțare (mii lei) 2622.1 2816.6 3310.8 3523.0 12272.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 30 3 8 3 4 9 2 7
2 din care femei 9 2 4 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 27 3 7 2 3 9 2 7
4 din care femei 9 2 4 1 1 1
5 Cumulanzi externi 7 3 2 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 29 3 8 3 4 8 2 6
8 din care femei 8 2 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 13 1 5 2 1 3 2
12 din care femei 4 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 2
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 1 1
22 din care femei 3 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
23 unități / 30 persoane unice / 30 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Petrenko Vladimir
IBN
Identificator
29-01-1946 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2022 30-04-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

3
2 Pîrţac Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-06-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18

4
3 Kazak Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
05-09-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

1
4 Dicusar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1942 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-08-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
2
10
5 Grabco Daria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-09-1941 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18
1
5
6 Belevschi Stanislav
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
2
3
7 Mihailov Valentin
IBN
Identificator
05-04-1942 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

2
8 Şikimaka Olga
IBN
Identificator
19-11-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18
1
6
9 Colibaba Gleb
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-07-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18

1
10 Borţoi Tudor
IBN
Identificator
14-04-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

11 Croitoru Dumitru
IBN
Identificator
08-11-1948 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
2
4
12 Ivaşcu Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
1
2
13 Branişte Fiodor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-06-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18

9
14 Barbos (Dăniţă) Zinaida
IBN
Identificator
09-10-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18

15 Covalenco Chirill
IBN
IdentificatorIdentificator
26-01-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18
1
1
16 Covali Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

2
17 Ianachevici Anatolie
IBN
Identificator
20-03-1969 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

1
18 Popa (Bivol) Mihaela
IBN
Identificator
08-10-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18

19 Crupnic Vitali
IBN
05-08-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

20 Rusnac Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPMM IFA 20.80009.5007.18

1
1 - 20 of 30