Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.12
Titlul proiectului:  Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice
Conducătorul proiectului:  Dr. Vatavu Sergiu A.
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
23.5 / 34 / 5 30.75 / 42 / 5 24.5 / 39 / 5 23 / 40 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 8 14 10 41
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2800.0 2800.0 2800.0 3349.3 11749.3
Finanțare Executată (mii lei 2800.0 2800.0 2800.0 3349.3 11749.3
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0
Menționat proiectul în publicație 32
Total finanțare (mii lei) 2850.0 2850.0 2850.0 3399.3 11949.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 40 1 1 4 6 11 1 10
2 din care femei 15 1 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 35 1 1 4 4 11 10
4 din care femei 13 1 3 1 1
5 Cumulanzi externi 10 1 1 3 2 1 2
6 din care femei 3 1
7 inclusiv cercetători 40 1 1 4 6 11 1 10
8 din care femei 15 1 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 15 1 1 4 4 3 1 3
12 din care femei 4 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 3 3
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 3 2 3 2
16 din care femei 3 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 4 4
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
23 unități / 40 persoane unice / 41 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vatavu Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
4
7
2 Chiriţa Arcadii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-07-2021 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
2
5
3 Sirkeli Vadim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-08-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
1
3
4 Narolschi Igor
IBN
Identificator
00-00-1968 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
1
1
5 Rotaru Corneliu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1964 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
3
3
6 Nedeoglo Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
3
4
7 Spoială Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
18-01-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

8 Nedeoglo Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-11-1942 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
3
4
9 Cliucanov Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificator
08-03-1944 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-05-2021 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
1
1
10 Caraman Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-08-1941 prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

3
11 Suşchevici Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
14-06-1943 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

2
12 Iurieva Tatiana
IBN
Identificator
21-01-1966 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
2
3
13 Goglidze Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1947 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
2
2
14 Raevschi Simion
IBN
Identificator
01-10-1941 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

15 Nasedchina Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1954 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
2
2
16 Chetruş Petru
IBN
Identificator
21-01-1944 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

17 Gaugaş Petru
IBN
Identificator
26-06-1945 prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

18 Nicorici Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-07-1952 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
1
1
19 Chetruş Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
09-09-1944 prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

20 Palamarciuc Tatiana
IBN
Identificator
28-12-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 18-04-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

1 - 20 of 41