Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.07
Titlul proiectului:  Tehnologii cuantice hibride avansate
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Macovei Mihai Alexandru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10 / 13 / 4 9.5 / 12 / 4 9 / 10 / 4 9.5 / 9 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1148.0 1193.3 1300.2 1514.3 5155.8
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 4 3 2 2
2 din care femei 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 4 3 2 2
4 din care femei 2 2
5 Cumulanzi externi 2 2
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 9 4 3 2 2
8 din care femei 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 2 2 2
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
9.5 unități / 9 persoane unice / 11 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gherman Corneliu
IBN
Identificator
27-05-1973 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

2 Macovei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 01-03-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

1
3 Bardeţchi Profirie
IBN
Identificator
10-07-1944 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

4 Baznat Mircea
IBN
Identificator
12-09-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 28-02-2021 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

1
5 Cecoi Elena
IBN
Identificator
07-10-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

6 Cârlig Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
27-04-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2023 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

7 Ceban Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
04-07-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2023 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

1
8 Macovei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 cumul intern 02-03-2023 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

1
9 Podlesnîi Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-06-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

10 Podlesnîi Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-06-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-09-2021 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

11 Cebotari Irina
IBN
Identificator
10-07-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2022 31-12-2023 LFC IFA 20.80009.5007.07

1