Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.33
Titlul proiectului:  Comunicarea inteligenței orașului modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public
Conducătorul proiectului:  Dr. Mogoreanu Nicolae
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
4 / 13 / 4 3.75 / 12 / 4 4 / 12 / 4 4 / 8 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 469.8 469.8 469.8 547.2 1956.6
Finanțare Executată (mii lei 469.8 469.8 469.8 547.2 1956.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 469.8 469.8 469.8 547.2 1956.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 8 1 3 1 1
2 din care femei 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 4 2
4 din care femei 2 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 8 1 3 1 1
8 din care femei 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 2
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
4 unități / 8 persoane unice / 8 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gropa Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
23-06-1980 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33

1
2 Cozma Ion
IBN
21-09-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 30-06-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33

3 Hlusov Viorica
IBN
Identificator
15-07-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33

2
4 Gorodenco Adrian 11-01-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33

5 Puica Tatiana 00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33

6 Iliescu Pavel 00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33

7 Josan Marcel 00-00-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33

8 Chiorsac Mihail
IBN
Identificator
30-08-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.0807.33