Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.42
Titlul proiectului:  Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale
Conducătorul proiectului:  Dr. Pisaniuc Maia Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
5.5 / 12 / 3 5 / 9 / 3 6.5 / 11 / 3 4.5 / 10 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 5 6 6 23
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 560.0 560.0 560.0 647.2 2327.2
Finanțare Executată (mii lei 558.0 560.0 560.0 647.2 2325.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 12
Total finanțare (mii lei) 558.0 560.0 560.0 647.2 2325.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 1 2 1 1 1 1
2 din care femei 9 1 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 1 2 1 1 1 1
4 din care femei 6 1 2 1 1
5 Cumulanzi externi 4 1
6 din care femei 4 1
7 inclusiv cercetători 10 1 2 1 1 1 1
8 din care femei 9 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 6 2 1
12 din care femei 6 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 1 1 1 1
16 din care femei 4 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
4.5 unități / 10 persoane unice / 11 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Pisaniuc Maia
IBN
IdentificatorIdentificator
29-09-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
1
2 Călugăreanu Irina
IBN
Identificator
03-10-1982 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 DMA ASEM 20.80009.0807.42
1
2
3 Harcenco (Jitaru) Dorina
IBN
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 04-01-2021 30-09-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42

4 Dascaliuc Daniela
IBN
Identificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-06-2022 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42
2
3
5 Jomir Eudochia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-09-1994 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-07-2022 31-12-2023 DML ASEM 20.80009.0807.42

5
6 Chistruga Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
8
7 Popa Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-02-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 30-06-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
2
6
8 Gaugaş Tatiana
IBN
Identificator
00-00-1979 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2023 30-06-2023 DML ASEM 20.80009.0807.42

4
9 Ulinici Andrian
IBN
00-00-1974 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.0807.42

10 Aramă Raisa 24-12-1967 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42

11 Harcenco (Jitaru) Dorina
IBN
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42