Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.22
Titlul proiectului:  Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. Perciun Rodica Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
12.25 / 18 / 6 13.5 / 19 / 6 13.25 / 17 / 5 12.25 / 17 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 18 17 20 56
Evenimente recunoscute de ANACEC 3 2 5
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1321.8 1399.9 1575.6 1636.9 5934.2
Finanțare Executată (mii lei 1266.5 1384.9 1566.0 1648.4 5865.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 55
Total finanțare (mii lei) 1266.5 1384.9 1566.0 1648.4 5865.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 17 1 6 3 1 2 2
2 din care femei 12 1 4 2 1 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 15 1 6 3 2 1
4 din care femei 10 1 4 2 2 1
5 Cumulanzi externi 3 1 1 1
6 din care femei 3 1 1 1
7 inclusiv cercetători 16 1 6 2 1 2 2
8 din care femei 11 1 4 1 1 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 1 1 2
10 din care femei 3 1 1 1 2
11 doctor în ştiinţe 11 4 3
12 din care femei 8 4 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 2 1 1 1
16 din care femei 4 1 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 1 1 1
20 din care femei 3 1 1 1 1
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
12.25 unități / 17 persoane unice / 20 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Perciun Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1973 Doctor conf.cerc.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
4
8
2 Timofei Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
28-08-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

3
3 Timofei Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
28-08-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

3
4 Gribincea Corina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-12-1987 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
2
3
5 Timuş-Iordachi Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

6 Timuş-Iordachi Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

7 Popa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
4
6
8 Popa Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
2
2
9 Şavga Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-03-1962 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
2
12
10 Ganea Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

11 Ungur Cristina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-12-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
2
3
12 Stratan Dumitru
IBN
Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 30-04-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

13 Țirigan Sergiu
IBN
Identificator
27-06-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
1
2
14 Dodu Aliona
IBN
Identificator
00-00-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 13-06-2022 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
1
1
15 Popa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 14-04-2022 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
4
6
16 Bugaian Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-12-1953 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22

2
17 Gheorghiţă Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1952 conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22
1
8
18 Ciloci Rafael
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22
1
1
19 Ţurcan Iuliu
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22
3
6
20 Diaconu Cristina
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1990 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UTM 20.80009.0807.22

2