Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.20
Titlul proiectului:  Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Chiriac Liubomir L.
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
14.75 / 41 / 5 14.75 / 41 / 5 13.25 / 38 / 5 13.25 / 36 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 47 44 67 42 200
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 119
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 36 1 1 10 6 3 4 1
2 din care femei 17 1 1 5 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 26 1 1 7 5 2 4 1
4 din care femei 15 1 1 4 2 2
5 Cumulanzi externi 12 1 1 3 1 1
6 din care femei 4 1 1 1
7 inclusiv cercetători 36 1 1 10 6 3 4 1
8 din care femei 17 1 1 5 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 2 1 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 25 1 1 9 4 1 3
12 din care femei 15 1 1 4 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 17 1 1 6 4 3
16 din care femei 9 1 1 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 6 2 1 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 2 2
24 din care femei
13.25 unități / 36 persoane unice / 36 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chiriac Liubomir
IBN
IdentificatorIdentificator
04-06-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-12-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
5
8
2 Gremalschi Anatol
IBN
IdentificatorIdentificator
12-09-1951 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
1
1
3 Lupu Ilie
IBN
Identificator
25-04-1938 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
1
2
4 Braicov Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
2
5
5 Sali Larisa
IBN
IdentificatorIdentificator
09-09-1962 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
3
4
6 Postolachi Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
18-09-1956 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

5
7 Coropceanu Eduard
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-07-1974 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

13
8 Globa Angela
IBN
Identificator
00-01-1970 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
7
9
9 Pavel Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
8
12
10 Gasnaş Ala
IBN
Identificator
00-00-1960 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
5
7
11 Lupașco Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
4
5
12 Veveriță Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
14-04-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
3
4
13 Vascan Teodora
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
5
7
14 Mihălache Lilia
IBN
Identificator
00-00-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
1
1
15 Pavel Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
06-06-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
4
7
16 Afanas Dorin
IBN
Identificator
18-06-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
1
4
17 Bocancea Viorel
IBN
Identificator
21-04-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-12-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

8
18 Postolachi Valentina
IBN
Identificator
00-00-1965 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

3
19 Chiriac Eugenia
IBN
Identificator
07-04-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
2
5
20 Sochircă Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-09-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

1
1 - 20 of 36