Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.01
Titlul proiectului:  Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Mincu Eugenia Anton
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
21.5 / 31 / 6 24 / 32 / 6 23.75 / 31 / 6 21.75 / 29 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 31 30 20 81
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2696.4 2971.9 3524.4 3790.4 12983.1
Finanțare Executată (mii lei 2683.7 2971.9 3524.4 3790.4 12970.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 79
Total finanțare (mii lei) 2683.7 2971.9 3524.4 3790.4 12970.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 29 3 8 2 5 10 4 5
2 din care femei 20 2 5 2 4 6 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 27 3 7 2 5 10 4 5
4 din care femei 19 2 5 2 4 6 3 3
5 Cumulanzi externi 6 1 3 1 1
6 din care femei 3 1 1 1
7 inclusiv cercetători 25 3 8 2 5 6 4 2
8 din care femei 19 2 5 2 4 5 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 8 3 5 2 3
10 din care femei 5 3 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 14 1 4 2 3 4 4 1
12 din care femei 11 1 3 2 2 3 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 8 1 2 5 3 1
14 din care femei 5 1 1 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 2 3
16 din care femei 4 2 2 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 2
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 4 1 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
21.75 unități / 29 persoane unice / 29 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bărbuţă Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
23-07-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
2 Cosmescu Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-07-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

1
3 Sîmboteanu Tatiana
IBN
Identificator
22-04-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

2
4 Bahnaru Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
14-10-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

2
5 Vulpe Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-11-1954 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
3
5
6 Savin-Zgardan Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
7 Verebceanu Galaction
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
1
8 Brăgută Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1993 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 15-09-2022 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
3
3
9 Popovschi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
2
10 Druţă Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
11 Rotari Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
12 Negru Cristina
IBN
Identificator
01-10-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01

1
13 Serdeşniuc Cristian
IBN
IdentificatorIdentificator
18-06-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

2
14 Căruntu-Caraman Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-10-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-03-2021 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
2
3
15 Creangă Dumitru 15-02-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-06-2022 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

16 Molea Viorica
IBN
Identificator
07-01-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 04-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

5
17 Botnari Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-12-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
2
4
18 Constantinovici Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
17-11-1943 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
2
19 Eremia Anatol
IBN
Identificator
03-07-1931 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

20 Onofraş Maria
IBN
Identificator
24-01-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
1
1 - 20 of 29