Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.26
Titlul proiectului:  Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea Diversificată şi schimbări posibile
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Moraru Constantin Efim
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7.25 / 9 / 4 6.5 / 8 / 4 7.5 / 9 / 4 7.5 / 9 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 9 12
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 917.6 963.4 1103.07 1134.4 4118.47
Finanțare Executată (mii lei 850.4 837.6 1103.07 1134.4 3925.47
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 12
Total finanțare (mii lei) 850.4 837.6 1103.07 1134.4 3925.47
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 2 2 1 1 2 3
2 din care femei 5 2 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 2 2 1 2 3
4 din care femei 5 2 2 1 1
5 Cumulanzi externi 3 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 9 2 2 1 1 2 3
8 din care femei 5 2 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 1 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
7.5 unități / 9 persoane unice / 9 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Moraru Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
20-03-1957 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
3
3
2 Arnaut Nicolae
IBN
30-03-1955 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
3
3 Bejenaru Gherman
IBN
Identificator
12-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26

1
4 Matveeva Elena
IBN
06-08-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
3
5 Groza Anastasia
IBN
22-04-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
2
6 Derevenco Natalia
IBN
06-07-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26

7 Vătămanu Liubov
IBN
03-10-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
1
1
8 Botnari Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1987 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26

3
9 Titoveț Maria 00-00-1950 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26