Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.7007.13 Studii structurii geologice a teritoriului R.M. pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismic Institutul de Geologie şi Seismologie Dr. Nicoara Igor Nicolae 2129.0 12.75 24 14 1
2 20.80009.7007.26 Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea Diversificată şi schimbări posibile Institutul de Geologie şi Seismologie Dr. hab. Moraru Constantin Efim 1134.4 7.5 9 5 12
Total 0 0 20.25 33 19 13 0