Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.23
Titlul proiectului:  Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă
Conducătorul proiectului:  Dr. Rusu Vadim Andrei
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3.25 / 10 / 4 3.25 / 10 / 4 3 / 9 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 1 14 18
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 350.0 350.0 427.9 1127.9
Finanțare Executată (mii lei 350.0 350.0 427.9 1127.9
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 100.0
Menționat proiectul în publicație 16
Total finanțare (mii lei) 400.0 400.0 427.9 1227.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 2 3 2 1 2
2 din care femei 4 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 1 2 2 2 1 2
4 din care femei 4 1 2 1
5 Cumulanzi externi 5 2 2 1
6 din care femei 3 2 1
7 inclusiv cercetători 9 1 2 3 2 1 2
8 din care femei 4 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 2 1 1
12 din care femei 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
3 unități / 9 persoane unice / 9 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dumbrăveanu Dorin
IBN
Identificator
31-03-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
7
7
2 Tumanova Daria
IBN
Identificator
10-03-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23

4
3 Roscov-Arcan Elena
IBN
Identificator
25-07-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
1
2
4 Budeanu Mihail
IBN
Identificator
02-12-1953 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
6
6
5 Pîrţu Igor
IBN
Identificator
14-10-1959 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
5
5
6 Croitoru Ion
IBN
Identificator
20-03-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 20-11-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
5
5
7 Railean Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
09-08-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23

1
8 Druţa Adriana
IBN
Identificator
13-12-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
6
18
9 Rusu Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
09-02-1965 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
7
7