Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.18
Titlul proiectului:  Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
Organizația:  Institutul de Energetica
Conducătorul proiectului:  Dr. Tîrşu Mihai Stefan
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
26.5 / 37 / 4 25.5 / 39 / 5 26.5 / 38 / 4 26 / 38 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 6 12
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2548.1 2666.0 2781.9 3389.4 11385.4
Finanțare Executată (mii lei 2548.1 2661.6 3387.6 3459.4 12056.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 12
Total finanțare (mii lei) 2548.1 2661.6 3387.6 3459.4 12056.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 38 4 11 6 3 7 2 6
2 din care femei 10 3 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 34 4 10 6 3 7 2 6
4 din care femei 8 3 1 2 1
5 Cumulanzi externi 6 1 2 1 1
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 38 4 11 6 3 7 2 6
8 din care femei 10 3 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 15 5 2 2 5 1 4
12 din care femei 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 1 2 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
26 unități / 38 persoane unice / 38 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

6
2 Comendant Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-03-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
3 Şit Mikhail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
4 Juravliov Anatoli
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1949
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
5 Uzun Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-03-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

6 Golub Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
7 Galburâ Victor
IBN
Identificator
19-05-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

8 Soloviov Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-12-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 21-05-2020 31-10-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
9 Stratan Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-09-1943 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

3
10 Gropa Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
23-06-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0 fără remunerare 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

1
11 Hlusov Viorica
IBN
Identificator
15-07-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

2
12 Boşneaga Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-04-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

4
13 Guţu-Chetruşca Corina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

2
14 Dobrea Ina
IBN
Identificator
00-00-1970 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

2
15 Vasilos Elena
IBN
Identificator
01-03-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-10-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

1
16 Murdid Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-10-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

1
17 Braga Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-05-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

2
18 Suslov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1946 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

4
19 Rotari Iulian
IBN
Identificator
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

1
20 Rotaru Adrian
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CU ”Energy Plus” UTM 20.80009.7007.18

1
1 - 20 of 38