Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.13
Titlul proiectului:  Studii structurii geologice a teritoriului R.M. pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismic
Conducătorul proiectului:  Dr. Nicoara Igor Nicolae
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13.25 / 25 / 3 12.5 / 24 / 3 12.25 / 23 / 3 12.75 / 24 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1578.2 1664.0 1946.8 2129.0 7318.0
Finanțare Executată (mii lei 1406.8 1539.2 1946.8 2129.0 7021.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 1406.8 1539.2 1946.8 2129.0 7021.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 3 6 1 1 12 2 7
2 din care femei 6 2 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 3 6 1 1 11 2 7
4 din care femei 5 2 3 2
5 Cumulanzi externi 6 2 1 2 1
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 24 3 6 1 1 12 2 7
8 din care femei 6 2 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 1 2 1 6 4
12 din care femei 3 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 1 3 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 1 4 1 1
22 din care femei 2 2
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
12.75 unități / 24 persoane unice / 24 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Nicoara Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-04-1983 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

2 Alcaz Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

3 Bogdevici Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

2
4 Bolotin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1940 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13
1
1
5 Burtiev Raşid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-04-1950 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

6 Ghinsari Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
18-09-1945 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

7 Petuhov Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-07-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

13
8 Sîrodoev Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

1
9 Stepanenco Nila
IBN
IdentificatorIdentificator
29-04-1941 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

10 Sidorenco Elena
IBN
00-00-1978 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

11 Botnaru Vitalie
IBN
15-09-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

12 Cardaneţ Vladlen
IBN
11-07-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

13 Francovschi Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
12-01-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 0.75 titular 01-10-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

2
14 Isicico Evgheni
IBN
13-09-1953 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

15 Jalalite Ghene
IBN
27-05-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

16 Jeleapov Victor
IBN
08-01-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

17 Pavlov Piotr
IBN
13-07-1947 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

18 Pocatilov Victor
IBN
28-05-1936 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

19 Mogorici (Spian) Cristina
IBN
Identificator
28-01-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

20 Troian Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
02-07-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

1 - 20 of 24