Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.08
Titlul proiectului:  Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Nedealcov Maria Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
26.25 / 39 / 7 29.5 / 39 / 6 30 / 36 / 5 24 / 32 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 37 5 12 10 64
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 2 3
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2800.0 2954.0 3539.7 3750.6 13044.3
Finanțare Executată (mii lei 2793.7 2910.1 3539.3 3750.6 12993.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 58
Total finanțare (mii lei) 2793.7 2910.1 3539.3 3750.6 12993.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 32 1 13 6 3 6 3 2
2 din care femei 17 1 10 2 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 10 4 3 4 2 2
4 din care femei 13 9 1 2
5 Cumulanzi externi 15 1 5 4 1 2 1
6 din care femei 6 1 2 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 32 1 13 6 3 6 3 2
8 din care femei 17 1 10 2 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 15 5 6 2 2 1
12 din care femei 7 4 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 8 3 1 1 3 1 2
14 din care femei 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 2 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 6 1
22 din care femei 4 4
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
24 unități / 32 persoane unice / 37 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Crivova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
2
2 Mîndru Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
4
3 Ţurcanu Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

3
4 Mironova Tatiana
IBN
16-01-1955 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

5 Bejan Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-05-1978 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
5
18
6 Ţîţu Pavel
IBN
21-04-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

1
7 Jechiu Iradion
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

7
8 Munteanu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1965 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
1
1
9 Angheluţa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
25-03-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

6
10 Angheluţa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
25-03-1983 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 20-07-2022 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

6
11 Sîrodoev Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

1
12 Overcenco Aureliu
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

13 Miţul Efrem
IBN
27-03-1934 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-01-2020 20-09-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08

14 Curcubăt Stela
IBN
20-05-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08
1
5
15 Bunduc (Popușoi) Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-01-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
2
9
16 Jechiu Iradion
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

7
17 Cojocari Rodica
IBN
IdentificatorIdentificator
09-11-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

2
18 Crivova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 16-04-2021 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
2
19 Răileanu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1943 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

20 Canţîr (Madan) Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
06-09-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-03-2020 31-12-2023 LGE IEG 20.80009.7007.08
2
7
1 - 20 of 37