Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.03
Titlul proiectului:  Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil
Conducătorul proiectului:  Dr. Corcimaru Serghei Serghei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13.25 / 20 / 3 11.25 / 16 / 3 11.25 / 16 / 3 12.75 / 17 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 10 10 3 23
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1357.8 1430.0 1506.5 1782.4 6076.7
Finanțare Executată (mii lei 1326.5 1429.6 1733.1 1822.4 6311.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 22
Total finanțare (mii lei) 1326.5 1429.6 1733.1 1822.4 6311.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 17 1 4 1 1 4 3 4
2 din care femei 10 1 1 1 1 3 2 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 1 3 1 1 4 3 4
4 din care femei 10 1 1 1 1 3 2 4
5 Cumulanzi externi 4 2
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 17 1 4 1 1 4 3 4
8 din care femei 10 1 1 1 1 3 2 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 1 1 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 1 1 1
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 2 1 1
22 din care femei 3 1 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
12.75 unități / 17 persoane unice / 17 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Corcimaru Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-07-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
2 Rastimeşina Inna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-07-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

2
3 Todiraş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1950 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
4 Postolachi Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-04-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
4
5 Mereniuc Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-10-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

6 Prisacari Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-01-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03
1
3
7 Lungu Angela
IBN
Identificator
21-10-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

1
8 Josan (Vorona) Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-12-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 07-11-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

2
9 Cotoman (Voinescu) Alina
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1999 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 01-06-2020 31-03-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

10 Sîtnic Feodora
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 17-08-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

11 Guţul Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1952 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.7007.03
1
1
12 Mereniuc Radu
IBN
17-04-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2023 31-01-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

13 Lupu Maria
IBN
Identificator
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.7007.03

5
14 Stati Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.7007.03

4
15 Sîrbu Andrei
IBN
00-00-1999 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.7007.03

16 Rusnac Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-02-2023 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.7007.03

1
17 Botnaru Nicolai
IBN
Identificator
11-11-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-02-2023 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.03

3