Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.24
Titlul proiectului:  Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lung
Conducătorul proiectului:  Dr. Domanciuc Vasile Ivan
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
17.75 / 22 / 5 19.25 / 20 / 5 12.75 / 18 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1400.0 1400.0 1400.0 4200.0
Finanțare Executată (mii lei 1400.0 1400.0 1371.5 4171.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 1400.0 1400.0 1371.5 4171.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 18 4 1 2 3 8 5 3
2 din care femei 4 1 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 2 1 1 3 6 5 1
4 din care femei 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 7 2 1 1 3 2
6 din care femei 2 2 2
7 inclusiv cercetători 18 4 1 2 3 8 5 3
8 din care femei 4 1 3 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 3 1 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
12.75 unități / 18 persoane unice / 19 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Domanciuc Vasile
IBN
05-09-1953 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
2 Aricov Piotr
IBN
21-10-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

3 Dermenji Piotr
IBN
26-06-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

4 Domanciuc Vasile
IBN
05-09-1953 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
5 Chiseev Serghei 26-04-1960 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-11-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

6 Romanescu Vladimir
IBN
15-03-1974 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-03-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

7 Tîmciuc Iulia
IBN
23-06-1957 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

8 Nichitin Iurie 25-05-1945 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

9 Usatîi Marin
IBN
17-11-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
10 Dubcovetchi Andrei 12-11-1972 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

11 Drozdovschi Vasile
IBN
14-05-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-09-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

12 Fulga Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
15-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-04-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

4
13 Marta Anatolie
IBN
Identificator
30-11-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-09-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

14 Moşu Alexandru
IBN
21-05-1962 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
15 Popova Anastasia
IBN
23-07-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

16 Trombitki Ilie
IBN
Identificator
04-06-1954 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

3
17 Veriga Alexandru
IBN
01-03-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-09-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

18 Storojenco Svetlana 22-09-1944 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-10-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

19 Leuca Petru
IBN
03-08-1959 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-05-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24