Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.22
Titlul proiectului:  Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice
Conducătorul proiectului:  Dr. Grosu Ion David
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
16.25 / 20 / 4 15.25 / 19 / 4 14.75 / 19 / 4 15.5 / 20 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 3 10 16
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1610.0 1874.9 2156.8 2441.4 8083.1
Finanțare Executată (mii lei 1553.0 1786.5 2028.6 2395.2 7763.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 16
Total finanțare (mii lei) 1553.0 1786.5 2028.6 2395.2 7763.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 20 2 3 3 10 7 1
2 din care femei 8 2 1 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 3 3 10 7 1
4 din care femei 4 1 3 2
5 Cumulanzi externi 4 2
6 din care femei 4 2
7 inclusiv cercetători 20 2 3 3 10 7 1
8 din care femei 8 2 1 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 5 1 4 2
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 5 3
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 1 1 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
15.5 unități / 20 persoane unice / 21 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Grosu Ion
IBN
Identificator
10-12-1958 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22
7
7
2 Donica Ilie
IBN
01-08-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22

3 Mladinoi Vasile
IBN
27-02-1938 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 29-01-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22

4 Cebanu Ion
IBN
26-10-1964 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22

5 Cucu Ghenadie
IBN
Identificator
24-12-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22
5
5
6 Cojoharenco Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
25-05-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22
5
5
7 Sava Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-10-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCAF ISPHTA 20.80009.5107.22
3
4
8 Magher Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
19-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 GPPP ISPHTA 20.80009.5107.22
2
2
9 Dumitraş Iurie
IBN
Identificator
12-04-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBFPP ISPHTA 20.80009.5107.22
2
3
10 Griţcan Sava
IBN
Identificator
08-10-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 30-06-2023 LBFPP ISPHTA 20.80009.5107.22
7
7
11 Evtodiev Mihail
IBN
Identificator
27-08-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBFPP ISPHTA 20.80009.5107.22
3
3
12 Dadu Zinaida
IBN
Identificator
04-03-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBFPP ISPHTA 20.80009.5107.22
3
3
13 Crivaia Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificator
14-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBFPP ISPHTA 20.80009.5107.22
1
1
14 Caterinciuc Cristina 19-06-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 19-09-2022 31-12-2023 LCAF ISPHTA 20.80009.5107.22

15 Migalatiev Olga
IBN
Identificator
00-00-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LPTMP ISPHTA 20.80009.5107.22

16 Polihovici Lidia
IBN
Identificator
08-07-1952 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 LBFPP ISPHTA 20.80009.5107.22
2
2
17 Chisili Serghei
IBN
Identificator
05-04-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LEP ISPHTA 20.80009.5107.22

2
18 Iliev Petru
IBN
Identificator
27-10-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LATLC ISPHTA 20.80009.5107.22

2
19 Rusnac Cristina
IBN
Identificator
20-05-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LCAF ISPHTA 20.80009.5107.22

20 Griţcan Sava
IBN
Identificator
08-10-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2023 31-12-2023 LBFPP ISPHTA 20.80009.5107.22
7
7
1 - 20 of 21