Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.5107.05 Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționale Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. hab. Taran Nicolae Gheorghe 274.2 3838.1 25 30 21 15
2 20.80009.5107.14 Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaielor și culturilor bacifere, cu potenț Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. Cozmic Radu Vladimir 256 2973.1 17.25 23 21 6
3 20.80009.5107.17 Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. Cazac Fiodor Leon 254 3427.2 18.75 29 24 3
4 20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
  • Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Dr. hab. Bujoreanu Nicolae Semion 253.2 258.9 1.6 2 12 43 1
5 20.80009.5107.22 Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. Grosu Ion David 250.4 2395.2 15.5 20 13 16
6 20.80009.5107.26 Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. hab. Iliev Petru Boris 247.8 1992.3 12 17 10 1
Total 1535.6 0 90.1 121 101 84 1