Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.21
Titlul proiectului:  Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru export
Conducătorul proiectului:  Dr. Batîru Grigorii Chiril
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.25 / 11 / 4 5.25 / 12 / 4 5.25 / 12 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 7 8
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 743.3 743.3 844.9 2331.5
Finanțare Executată (mii lei 743.3 743.3 859.9 2346.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 8
Total finanțare (mii lei) 743.3 743.3 859.9 2346.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 4 1 3 2 1 2
2 din care femei 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 2 1 1 2 2
4 din care femei 1 1 1
5 Cumulanzi externi 8 2 1 3 1
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 11 4 1 3 1 1 1
8 din care femei 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 1 2 1 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5.25 unități / 12 persoane unice / 12 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Rotari Alexandru
IBN
08-09-1938 Doctor Habilitat conf.cerc.
Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21

2 Comarova Galina
IBN
19-12-1948 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
4
5
3 Rotari Eugen
IBN
27-10-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-03-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
3
5
4 Cojocari Dumitru
IBN
Identificator
31-01-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
2
3
5 Bounegru Serghei
IBN
12-08-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
3
3
6 Borozan Pantelimon
IBN
Identificator
09-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21

6
7 Bruma Serghei
IBN
18-04-1967 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21

8 Adamciuc Arcadii
IBN
29-04-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
3
3
9 Schiţco Nicolai
IBN
31-05-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21

2
10 Schițco Olga
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21

11 Boeva Maria
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21

12 Batîru Grigorii
IBN
Identificator
06-04-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.21
4
4